Nymphaea ‘Atrans hybrid’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Atrans hybrid’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Atrans hybrid
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Nymphaea ‘Blue gigantea’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Blue gigantea’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Blue gigantea
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Nymphaea ‘Ultra Violet’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Ultra Violet’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ ‘Ultra Violet’
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Nymphaea Bull’s eyes

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Bull’s eyes’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ ‘Bull’s eyes’
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Kao Momgkol

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Kao Momgkol’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ ‘Kao Momgkol’
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

ผักบุ้งจีน

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea reptans L.
ชื่อวงศ์ CONVOLVULACEAE
ชื่อสามัญ Water Convolvulus, Kang-Kong
ประโยชน์ นำไปประกอบอาหาร
   

ผักบุ้งไทย

ชื่อพื้นเมือง ผักทอดยอด ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา กำจร โหนเดาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk.
ชื่อวงศ์ CONVOLVULACEAE
ชื่อสามัญ Swamp cabbage
ประโยชน์ นำไปประกอบอาหาร
   

ผักกะโฉม

ชื่อพื้นเมือง อ้มกบ (เชียงใหม่), ผักกะโสม (ภาคกลาง), จุ้ยห่วยเฮียง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยหุยเซียง (จีนกลาง), ผักแมงดา, โหระพาน้ำ เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnophila rugosa (Roth) Merr.
ชื่อวงศ์ PLANTAGINACEAE
ชื่อสามัญ Marsh weed
ประโยชน์ ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับลาบก้อย น้ำพริก (ต้นยิ่งอ่อนยิ่งมีกลิ่นแรง ส่วนใบผักกะโฉมมีกลิ่นคล้ายกับใบโหระพา ซึ่งสามารถนำมาใช้แต่งกลิ่นอาหารหรือทำเป็นน้ำหอมได้
 

เหงือกปลาหมอดอกสีขาว

ชื่อพื้นเมือง  แก้มหมอ (สตูล), แก้มหมอเล (กระบี่), อีเกร็ง (ภาคกลาง), นางเกร็ง จะเกร็ง เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ebracteatus Vahl.
ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ Sea Holly, Saltbush, Thistleplike Plant.
ประโยชน์ มีสรรพคุณทางยา