ตาลปัตรฤาษี

ชื่อพื้นเมือง บอนจีน, ตาลปัตรยายชี, ผักก้านจอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnocharis flava (L.) Buchenau
ชื่อวงศ์ LIMNOCHARITACEA
ชื่อสามัญ
ประโยชน์ ยอดและช่อดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก ทั้งต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น โคและกระบือ ถ้ามีขึ้นในปริมาณที่มากสามารถใช้ทำเป็นปุ๋ยพืชสดได้

Leave a Reply