กูดแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

วงศ์ Thelypteridaceae
สกุล Thelypteris
Thelypteris mudata var. ;Tagawa & K.lwats.,Acta Phytotax.Geobot.26:
ชื่อพื้นเมือง กูดแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อสามัญ  –

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบใสร้างสปอร์

ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply