หีหมอยสาวแก่

วงศ์ Selaginellaceae
สกุล Selaginella
Selaginella intermedia (Blume) Spring. ;Tagawa & K.lwats.,Southeast.As St.5:29.1967
ชื่อพื้นเมือง หีมอยสาวแก่ Hi moi sao kae (ตะวันนออกเฉียงเหนือ)
ชื่อสามัญ  –

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply