กะฉอด

วงศ์ Schizaeaceae
สกุล Lygodium
Lygodium salicifolium Presl, Suppl. Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 64. 1979.
ชื่อพื้นเมือง กะฉอด (จันทบุรี, ตราด) กูดคือ (น่าน) ตีนตะขาบ (พิจิตร) ลิเภาใหญ่(ปัตตานี) สายพานผี อู่ตะเภา (ใต้, ประจวบคีรีขันธ์) หญ้ายายเภา (จันทบุรี, ใต้) หมอยแม่ม่าย(นครราชสีมา, ราชบุรี) ลิบูบือซา (มลายู-นราธิวาส) ลิเภา (ใต้)
ชื่อสามัญ  –

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข. ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply