กูดกวาง

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris vittata Linn. ; Tagawa & K.lwats.,Southeast As. St.3(3):82.1965
ชื่อพื้นเมือง  กูดกวาง, กูดกะจิงดูแพะ
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply