กูดหางค่าง (ภาคเหนือ)

วงศ์ Pteridaceae
สกุล Pteris
Pteris biaurita L. ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 237. 1985
ชื่อพื้นเมือง ผักกูดขนคางพญานาค (กาญจนบุรี)
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply