ชายผ้าสีดา (กลาง)

วงศ์ Polypodiaceae
สกุล Platycerium
Platycerium wallichii Hook. ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thail. 3(4): 488. 1989.
ชื่อพื้นเมือง ชายผ้าสีดา (กลาง) กะฌอโพน่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ตองห่อข้าว ย่าบา (เหนือ) หัวเฒ่าอีบา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) กระปอกหัวหมู กระปอกหัวใหญ่ (ตะวันออก)
ชื่อสามัญ Stag, s Horn Fern

ก.สภาพในธรรมชาติ

ข.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์

Leave a Reply