พุทธรักษา

ชื่อพื้นเมือง พุทธสร(ภาคเหนือ), ปล้ะยะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), พุทธรักษา(ภาคกลาง), บัวละวง (ลพบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica L.
ชื่อวงศ์ CANNACEAE
ชื่อสามัญ Indian shot, India short plant, India shoot, Butsarana, Cannas, Canna lily
ประโยชน์ หง้าใต้ดินและลำต้นมีรสฝาดขื่นสามารถแก้โรคตับอักเสบ, แก้ตัวเหลือง, บิดเรื้อรัง, กระอักเลือด, ตกขาว, ประจำเดือนมาไม่หยุด, ประจำเดือนไม่ปกติ, แผลบวมอักเสบ, แก้ไอ, แก้วัณโรค, บำรุงปอด, ยาฝาดสมาน, แก้อาเจียนเป็นเลือด ส่วนดอกมีรสฝาดเย็นสามารถห้ามเลือดในบาดแผลและแผลที่มีหนอง นอกจากนั้นเมล็ดจะมีรสเมาเย็นสามารถแก้อาการปวด

Leave a Reply