กูดปี๊ด (เหนือ)

วงศ์ Gleicheniaceae
สกุล Dicranopteris
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. ; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thai. 3: 55. 1979.
ชื่อพื้นเมือง กูดปี๊ด (เหนือ) กูดหมึก (เชียงใหม่) กูดแต้ม (นราธิวาส) โจ้นเหล็ก (ชุมพร) โชน (ยะลา ระนอง) กือแก รือแซ (มลายู- นราธิวาส)กิ๊กุกะเจ้ย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อสามัญ

ก.สภาพในธรรมชาติ
ข.ลักษณะใบที่ไม่สร้างสปอร์

ค.ลักษณะกลุ่มอับสปอร์