พุทธรักษา

ชื่อพื้นเมือง พุทธสร(ภาคเหนือ), ปล้ะยะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), พุทธรักษา(ภาคกลาง), บัวละวง (ลพบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica L.
ชื่อวงศ์ CANNACEAE
ชื่อสามัญ Indian shot, India short plant, India shoot, Butsarana, Cannas, Canna lily
ประโยชน์ หง้าใต้ดินและลำต้นมีรสฝาดขื่นสามารถแก้โรคตับอักเสบ, แก้ตัวเหลือง, บิดเรื้อรัง, กระอักเลือด, ตกขาว, ประจำเดือนมาไม่หยุด, ประจำเดือนไม่ปกติ, แผลบวมอักเสบ, แก้ไอ, แก้วัณโรค, บำรุงปอด, ยาฝาดสมาน, แก้อาเจียนเป็นเลือด ส่วนดอกมีรสฝาดเย็นสามารถห้ามเลือดในบาดแผลและแผลที่มีหนอง นอกจากนั้นเมล็ดจะมีรสเมาเย็นสามารถแก้อาการปวด

ตาลปัตรฤาษี

ชื่อพื้นเมือง บอนจีน, ตาลปัตรยายชี, ผักก้านจอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnocharis flava (L.) Buchenau
ชื่อวงศ์ LIMNOCHARITACEA
ชื่อสามัญ
ประโยชน์ ยอดและช่อดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก ทั้งต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น โคและกระบือ ถ้ามีขึ้นในปริมาณที่มากสามารถใช้ทำเป็นปุ๋ยพืชสดได้

บอน

ชื่อพื้นเมือง ตุน(เชียงใหม่), บอนหอม(ภาคเหนือ), บอนจืด(ภาคอีสาน), บอนเขียว, บอนจีนดำ(ภาคกลาง), บอนท่า/บอนน้ำ(ภาคใต้), คึ(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ขื่อที้พ้อ/ขือท่อซู่/คึทีโบ/คูชี้บ้อง/คูไทย/ทีพอ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กลาดีไอย์(มาเลย์-นราธิวาส), กลาดีกุบุเฮง(มาเลย์-ยะลา), เผือก/บอน(ทั่วไป), บอนหวาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott
ชื่อวงศ์ ARACEAE
ชื่อสามัญ Elephant ear, Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Japanese taro, Taro
ประโยชน์ ไหลและหัวใต้ดินนำมาลวกหรือต้มรับประทานเป็นอาหารได้ ส่วนใบอ่อนและก้านใบอ่อน สามารถนำมาใช้ทำอาหารประเภทต้มได้ เช่น แกงส้ม แกงกะทิ แกงบอน เป็นต้น หรือจะนำมาลอกจิ้มน้ำพริกรับประทาน แต่ต้องทำให้สุกก่อนจึงจะไม่คัน โดยนำมาต้ม 2-3 ครั้ง แล้วคั้นเอาน้ำทิ้งหรือนำไปเผาไฟก่อนนำมาใช้ปรุงอาหาร (เวลาปอกเปลือกควรสวมถุงมือและสับเป็นท่อนๆ ก่อนนำไปต้ม) ชาวกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะใช้ใบบอนมาต้มให้หมูกิน หรือจะใช้ก้านใบนำมาสับผสมเป็นอาหารหมู ใบบอนมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่เปียกน้ำ เพราะมีขี้ผึ้งเคลือบผิวใบอยู่จึงนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการห่อของได้ เช่นการใช้ห่อข้าวหมาเป็นต้น อีกทั้งใบบอนดูแล้วมีความสวยงาม, ปลูกเป็นไม้ประดับ ทั้งต้นบอนยังช่วยรักษาฝายชั่งและแม่น้ำลำคลอง ไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นได้อีกด้วย

เตย

ชื่อพื้นเมือง เตยหอม, หวานข้าวไหม้(เหนือ), ปาแนะวองิง(มลายู), ปาแนะออริง(ใต้), ปาแนก๊อจี(ไทยมุสลิม),ปานหนัน(นราธิวาส-ปัตตานี), พั้งลั้ง(จีน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius Roxb.
ชื่อวงศ์ ANDANACEAE
ชื่อสามัญ Pandanus Palm, Fragrant Pandan, Pandom wangi
ประโยชน์ ใบเตยหอมช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น, แก้กษัย, แก้อาการน้ำเบาพิการ, แก้โรคหัด, แก้โรคผิวหนังด้วยการใช้ใบเตยหอมสดตำ แล้วพอกตัวช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ, ช่วยลดความดันโลหิต, ช่วยปรับสมดุลร่างกาย, ช่วยดับกระหายคลายร้อนได้, ป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด, ช่วยบรรเทาอาการดับพิษร้อนภายในและดับ พิษไข้ได้, สีเขียวของใบเตยเป็นสีของคลอโรฟิลล์ สามารถนำมาใช้แต่งสีขนม เครื่องดื่มได้, ช่วยดับกลิ่นเหม็นหืนและกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ต้นและรากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ, รากและใบ ช่วยรักษาโรคเบาหวาน

Nymphaea ‘Madame Wilfron Gonnère’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Madame Wilfron Gonnère’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Hardy Waterlily
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

 

Nymphaea ‘Perry’s Baby Red’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Perry’s Baby Red’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Perry’s Baby Red
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Nymphaea ‘Little Sue’

ชื่อพื้นเมือง ลิตเติล ซู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Little Sue’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ lily, indiana (hardy)
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

 

Nymphaea ‘1000 petals’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘1000 petals’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ 1000 petals
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Nymphaea ‘Gloriosa’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Gloriosa’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Gloriosa Waterlily, Hardy Waterlily
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Nymphaea ‘Nohime’

ชื่อพื้นเมือง โนฮีแมะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Nohime’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Nohime
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก