Nymphaea ‘Atrans hybrid’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Atrans hybrid’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Atrans hybrid
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

Nymphaea ‘Blue gigantea’

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea ‘Blue gigantea’
ชื่อวงศ์ Nymphaeaceae
ชื่อสามัญ Blue gigantea
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อการตัดดอก

เผือก

ชื่อพื้นเมือง เผือก, บอน, ขือท่อซู่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), บอน (เมี่ยน), คึ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) (ภาษาจีนเรียกว่า โอ่วไน, โอ่วถึง, โทวจือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott และ Xanthosoma sagittifolium Schott
ชื่อวงศ์ Araceae
ชื่อสามัญ Taro
ประโยชน์ หัวใต้ดินนำไปต้มรับประทาน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,กะเหรี่ยงเชียงใหม่) ส่วนใบอ่อนและก้านใบอ่อนนำมาประกอบอาหาร เช่นใช้ทำแกง บอน (เมี่ยน) นอกจากนี้น้ำยาง ใช้ถอนพิษแมลงกัดต่อย (เมี่ยน) ส่วนใบนำมาต้มให้หมูกิน (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)